Info, Verklarende woordenlijst & Schuimwijn versus Champagne

                                                                   

Publieke openingstijden    
     
Vanaf  1 mei 2020 tot 30 september 2020

:

Dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag vanaf 14.00 u.
    Gesloten op maandag en vrijdag.
     
Vanaf  1 oktober 2020 tot  30 april 2021

:

Enkel op zondagen vanaf 14.00 u.
     

                                                        

e-mailadres: info@kapittelberg.be     

webstek: http://www.kapittelberg.be

 

 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze afbeeldingen mag worden gereproduceerd, opgeslagen zijn of ingevoerd worden in een databank, gepubliceerd worden op het Internet, afgedrukt worden, of verzonden worden, in welke vorm dan ook, of met welke middelen ook  (electronisch, mechanisch, door fotokopie, opnames of anderszins) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Elke persoon die ongeoorloofd handelt met betrekking tot deze afbeeldingen kan strafrechtelijk vervolgd worden of kan civielrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoeding.

All rights reserved. No part of these pictures may be reproduced, stored in or introduced in a retrieval system, published on the Internet, printed, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written consent of the author. Any person who does any unauthorized act in relation to these pictures may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.


         

                         En... bedenk, gezelligheid kent géén tijd...

               


Bespreking : festiviteiten, bezoeken, meetings en activiteiten :

Ten Kapittelberg - Tel : 014/54.85.35
Jan Willekens - Gsm : 0495/57.72.90

Ten Kapittelberg
Kapittelbergstraat 4
2230 Herselt Belgium
B.T.W. BE 0419 816 196
IBAN BE34 1325 0995 3390